Kiss Stúdió Színház, Nagyvárad

Magyar Örökség Díjjal kitüntetett magánszínház

Mire a lomb lehull

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója emlékezetére

Versek, próza-részletek, anekdoták, dokumentumok
Mire a lomb lehull

Elő‘adók: Kiss Törék Ildikó, Varga Vilmos